Image1\
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PDF Drukuj Email
 


Nauka we wszystkich typach szkół oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) jest BEZPŁATNA i odbywa się w systemie zaocznym piątkowo – sobotnim.

Zapraszamy do szkół:

- liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodach:

● technik administracji,

● technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

● technik informatyk

● technik usług kosmetycznych,

● opiekun medyczny,

● asystent osoby niepełnosprawnej,

● opiekunka dziecięca  (forma stacjonarna).

Rekrutujemy również na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dające możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13.

- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.

- wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19.

- wytwarzanie wyrobów stolarskich A.13.

- świadczenie usług opiekuńczych Z.5.

- wykonywanie kompozycji florystycznych R.26.

- udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8.

 

Bliższe informacje - codziennie ul. Sandomierska 26A tel./fax 41 265-34-67 www.ckuostrowiec.pl

 


Zasady rekrutacji do wszystkich typów szkół określa Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Słuchacze mogą się ubiegać o przyjęcie do wszystkich typów szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego bez egzaminów. W przypadku dużej liczby kandydatów, dyrekcja szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły niższego rzędu (oryginał do wglądu),
- 2 fotografie,
- wypełniony kwestionariusz, (do pobrania tutaj)
- zaświadczenie od lekarza (o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w przypadku kandydatów do szkoły policealnej),


Sekretariat CKU (ulica Sandomierska 26A na parterze budynku) czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty i w niedziele (w których odbywają się zajęcia) od 8.00 do 15.00 godz.

 


 

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest publiczną placówką oświatową, która swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2004 roku.

Jesteśmy jedyni, którzy oferują dorosłym możliwość bezpłatnej nauki w różnych typach szkół dla dorosłych w mieście i powiecie ostrowieckim.

Mówią o nas, że jesteśmy największą publiczną placówką w regionie.

Organem prowadzącym CKU jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Misją CKU jest kształcenie dorosłych, gwarantujące możliwość zdobycia wykształcenia, uzyskania świadectwa dojrzałości, bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub przeprofilowania zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Pomagamy też pracodawcom w przygotowaniu kadr.

 

W CKU funkcjonują następujące typy szkół:

- liceum ogólnokształcące

- szkoła policealna kształcąca w różnych zawodach

Nauka odbywa się w systemie zaocznym w dogodnych terminach zjazdów piątkowo sobotnich.

Oferta edukacyjna CKU uzupełnia luki w wykształceniu słuchaczy, ułatwia ścieżki kariery, pomaga ludziom, zwłaszcza z terenów wiejskich wpasować się w trendy panujące na rynku.

Dysponujemy pięknym obiektem przy Sandomierskiej.

W jego wnętrzu znajduje się 20 doskonale wyposażonych pracowni specjalistycznych w sprzęt komputerowy z najnowocześniejszym oprogramowaniem, infrastruktura dla niepełnosprawnych, 150 miejsc parkingowych.

Naszą wizytówką są dwie sale konferencyjne z profesjonalnym nagłośnieniem, niezbędnym do organizacji dużych form szkoleniowych.

Mamy się czym pochwalić.

Z roku na rok zwiększa się liczba słuchaczy korzystających z naszych usług edukacyjnych.

Praktyka tych siedmiu lat pokazała, że  jesteśmy potrzebni, nie tylko w Ostrowcu.

Z naszych usług edukacyjnych korzystają też mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, a nawet sąsiednich województw: mazowieckiego, lubelskiego.

Nawiązaliśmy kontakty ze środowiskami uczelnianymi (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetem Świętokrzyskim w Kielcach, Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Od początku organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi regionu, którzy swoją wiedzę i doświadczenie chcą dzielić się z innymi.

 

Organizujemy kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji działalności pozaszkolnej. Ukończenie wyżej wymienionych form kształcenia umożliwia dorosłym:

- zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- uzyskanie określonych uprawnień w ramach już posiadanych kwalifikacji,

Centrum Kształcenia Ustawicznego wpisane jest do rejestru instytucji szkoleniowych województwa świętokrzyskiego. W ostatnich latach uzyskało akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na część prowadzonej działalności pozaszkolnej.

Współpracujemy z Agencją Rozwoju Lokalnego, Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcami.