Image1\
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PDF Drukuj Email
 


Nauka we wszystkich typach szkół oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) jest BEZPŁATNA i odbywa się w systemie zaocznym sobotnio – niedzielnym.

Zapraszamy do szkół:

- gimnazjum dla dorosłych,

- liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodach:

● technik administracji,

● technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

● technik informatyk

● technik usług kosmetycznych,

● opiekun medyczny,

● asystent osoby niepełnosprawnej,

● opiekunka dziecięca  (forma stacjonarna).

Rekrutujemy również na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dające możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13.

- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.

- wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19.

- wykonywanie wyrobów stolarskich A.13.

- świadczenie usług opiekuńczych Z.5.

- wykonywanie kompozycji florystycznych R.26.

- udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8.

 

Bliższe informacje - codziennie ul. Sandomierska 26A tel./fax 41 265-34-67 www.ckuostrowiec.pl

 


Zasady rekrutacji do wszystkich typów szkół określa Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Słuchacze mogą się ubiegać o przyjęcie do wszystkich typów szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego bez egzaminów. W przypadku dużej liczby kandydatów, dyrekcja szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły niższego rzędu (oryginał do wglądu),
- 2 fotografie,
- wypełniony kwestionariusz, (do pobrania tutaj)
- zaświadczenie od lekarza (o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w przypadku kandydatów do szkoły policealnej),


Sekretariat CKU (ulica Sandomierska 26A na parterze budynku) czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty i w niedziele (w których odbywają się zajęcia) od 8.00 do 15.00 godz.

 


 

NIE PRZEGAP OKAZJI!!!
Od września niektóre typy szkół ulegną likwidacji
Dajemy Ci niepowtarzalną szansę ukończenia nauki na dogodnych warunkach. Korzystaj z bezpłatnego kształcenia w pięknym nowoczesnym obiekcie, podczas  zjazdów sobotnio-niedzielnych.  Otrzymasz legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS.
Jeśli planujesz naukę, nie odwlekaj decyzji, przyjdź zaraz.
Może to ostatni moment na zdobycie wykształcenia.

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest publiczną placówką oświatową, która swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2004 roku.

Jesteśmy jedyni, którzy oferują dorosłym możliwość bezpłatnej nauki w różnych typach szkół dla dorosłych w mieście i powiecie ostrowieckim.

Mówią o nas, że jesteśmy największą publiczną placówką w regionie.

Organem prowadzącym CKU jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Misją CKU jest kształcenie dorosłych, gwarantujące możliwość zdobycia wykształcenia, uzyskania świadectwa dojrzałości, bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub przeprofilowania zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Pomagamy też pracodawcom w przygotowaniu kadr.

 

W CKU funkcjonują następujące typy szkół:

- gimnazjum

- liceum ogólnokształcące

- szkoła policealna kształcąca w różnych zawodach

Nauka odbywa się w systemie zaocznym w dogodnych terminach zjazdów sobotnio niedzielnych.

Oferta edukacyjna CKU uzupełnia luki w wykształceniu słuchaczy, ułatwia ścieżki kariery, pomaga ludziom, zwłaszcza z terenów wiejskich wpasować się w trendy panujące na rynku.

Dysponujemy pięknym obiektem przy Sandomierskiej.

W jego wnętrzu znajduje się 20 doskonale wyposażonych pracowni specjalistycznych w sprzęt komputerowy z najnowocześniejszym oprogramowaniem, infrastruktura dla niepełnosprawnych, 150 miejsc parkingowych.

Naszą wizytówką są dwie sale konferencyjne z profesjonalnym nagłośnieniem, niezbędnym do organizacji dużych form szkoleniowych.

Mamy się czym pochwalić.

Z roku na rok zwiększa się liczba słuchaczy korzystających z naszych usług edukacyjnych.

Praktyka tych siedmiu lat pokazała, że  jesteśmy potrzebni, nie tylko w Ostrowcu.

Z naszych usług edukacyjnych korzystają też mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, a nawet sąsiednich województw: mazowieckiego, lubelskiego.

Nawiązaliśmy kontakty ze środowiskami uczelnianymi (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetem Świętokrzyskim w Kielcach, Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Od początku organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi regionu, którzy swoją wiedzę i doświadczenie chcą dzielić się z innymi.

 

Organizujemy kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji działalności pozaszkolnej. Ukończenie wyżej wymienionych form kształcenia umożliwia dorosłym:

- zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- uzyskanie określonych uprawnień w ramach już posiadanych kwalifikacji,

Centrum Kształcenia Ustawicznego wpisane jest do rejestru instytucji szkoleniowych województwa świętokrzyskiego. W ostatnich latach uzyskało akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na część prowadzonej działalności pozaszkolnej.

Współpracujemy z Agencją Rozwoju Lokalnego, Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcami.

Od 2007 roku kontynuujemy działania w ramach realizacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2007-2013.