Ważne strony

 

 

 

Image1\
Kursy i szkolenia PDF Drukuj Email


Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

zaprasza na kursy i szkolenia,

które odbędą się w najbliższym czasie:


 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera i internetu - 30 godz., cena 295 zł
 2. Kurs: Kasa fiskalna - 30 godz., cena 360 zł
 3. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia - 110 godz., cena 830 zł
 4. Kurs: Podstawy Polskiego Języka Migowego - 70 godz., cena 550,00 zł


Termin zakończenia zapisów na wszystkie kursy upływa z dniem 20 czerwca 2013r.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach zgodnych ze wzorami MEN.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w CKU, ul. Sandomierska 26A, pok. nr 13, telefonicznie pod numerem:  41 265-34-67  lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


ZAPRASZAMY!

 


Organizacja kursów w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 17.02.2012r., poz. 186 z późn. zm.).

 

Nasza placówka posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na kształcenie w formach pozaszkolnych.

W skład bazy dydaktyczno-lokalowej Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:

 • 18 sal wykładowych,
 • dwie duże sale konferencyjne,
 • zaplecze pomocy dydaktycznych,
 • biblioteka,
 • 2 pracownie komputerowe na 30 stanowisk,
 • 2 pracownie językowe wyposażone łącznie w 30 zestawów komputerowych,
 • mobilna pracownia komputerowa na 15 stanowisk,
 • sieć Wi-Fi obejmująca cały budynek,
 • wygodne i oznakowane ciągi komunikacyjne,
 • duży, wygodny parking dla uczestników kursów,

Zajęcia na kursach mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia w godzinach rannych i popołudniowych. Budynek CKU jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych; posiada windę osobową i platformę schodową oraz odpowiednio przystosowane sanitariaty.

Placówka posiada nowoczesne środki dydaktyczne, które są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. W każdej sali znajdują się tablice do pisania oraz w zależności od potrzeb: flipcharty, plansze, telewizory, odtwarzacze DVD/VHS, projektory multimedialne, wizualizery, wideoprojektory, rzutniki slajdów, rzutniki pisma, kasy fiskalne, itp.

CKU prenumeruje prasę i czasopisma specjalistyczne, posiada także zbiór materiałów multimedialnych. W miarę posiadanych środków księgozbiór i materiały multimedialne są uzupełniane na bieżąco.

Placówka posiada i wykorzystuje narzędzia do ewaluacji prowadzonego kształcenia. Ocenie podlegają programy nauczania, kadra dydaktyczna, a także efekty dydaktyczne i ekonomiczne. Wyniki prowadzonej ewaluacji są wykorzystywane m.in. do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia. Do oceny programów wykorzystuje się

następujące kryteria: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględnianie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, dobór odpowiednich metod kształcenia i środków dydaktycznych, itp.

Placówka posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia. Na podstawie wyników prowadzonych diagnoz, opracowujemy i  wdrażamy działania korygujące służące podnoszeniu jakości pracy i oferowanych usług szkoleniowych.

Placówka prowadzi również działania w zakresie zapewniania jakości prowadzonego kształcenia. Nadzór nad jakością prowadzonego kształcenia sprawowany jest przez system wewnętrznej i zewnętrznej kontroli.

Podane w ofercie koszty kursów należy traktować je jako orientacyjne. Ostateczne koszty są kalkulowane przed rozpoczęciem kursu w zależności od liczby uczestników, kosztów materiałów dydaktycznych, kosztów ubrań roboczych, ewentualnych praktyk, itp. Dla zakładów pracy i instytucji zgłaszających do szkoleń grupy pracowników istnieje możliwość negocjacji cen.

Wszystkie nasze kursy są organizowane systematycznie w ciągu roku. Termin rozpoczęcia każdego kursu jest ustalany indywidualnie po zebraniu grupy szkoleniowej.

CKU w Ostrowcu Św. podejmuje działania, które umożliwiają bieżące dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zleceniodawcy zarówno w  zakresie treści programowych jak i rozkładu zajęć.CKU posiada możliwości organizacyjne i kadrowe realizacji innych kursów niż wymienione w ofercie - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania.

 

 

 

Informacje o kursach oraz zapisy pod numerem tel./fax: 041 265-34-67, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego:
27- 400 Ostrowiec Św., ul Sandomierska 26a, pokój nr 13. Przy zgłoszeniu za pomocą poczty elektronicznej prosimy podać nazwę kursu, swoje nazwisko i imię, adres oraz numer telefonu kontaktowego.

 


Aktualna oferta kursowa


KURSY JĘZYKOWE

JĘZYK  ANGIELSKI, NIEMIeCKI, WŁOSKI, ROSYJSKI

DLA  POCZĄTKUJĄCYCH  I  ŚREDNIOZAWANSOWANYCH

Nazwa i zakres kursu

Zakres szkolenia:

zasady pisowni, gramatyki i ortografii słownictwo i zwroty wykorzystywane w sytuacjach życia codziennego (np. w sklepie, na poczcie, w restauracji, w hotelu, orientacja w mieście, itp.) czytanie i pisanie korespondencjisłownictwo i zwroty wykorzystywane w pracy

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

60

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

przy kursie średniozaawansowanym wymagane ukończenie kursu podstawoweg

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach językowych wyposażonych w komputery

Koszt kursu

600 zł

 


KURSY KOMPUTEROWE

 

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Nazwa i zakres kursu

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Zakres szkolenia:

 • obsługa komputera w systemie Windows
 • obsługa edytora MS Word
 • obsługa programu MS Excel
 • Internet - podstawy i korzystanie

 

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

brak

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu.

Koszt kursu

300 zł

 

ARKUSZ KALKULACYJNY MS EXCEL

Nazwa i zakres kursu

ARKUSZ KALKULACUJNY
MS EXCEL

Zakres szkolenia:

 • podstawowe operacje i struktura arkusza
 • obliczenia
 • formatowanie danych i tabeli Excel
 • wstawianie wykresów
 • wydruk danych w tabeli

 

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • konsultacja z doradcą zawodowym CKU
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu.

Koszt kursu

300 zł

 

EDYTOR TEKSTÓW MS WORD

Nazwa i zakres kursu

EDYTOR TEKSTÓW MS WORD

Zakres szkolenia:

 • zadania i rodzaje edytorów tekstu
 • okno Word – najważniejsze funkcje, wygląd
 • podstawowe operacje na tekście
 • formatowanie tekstu
 • tabela – wstawianie i konfiguracja
 • funkcje tworzenia kopert i etykiet

 

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu.

Koszt kursu

300 zł

 

INTERNET

Nazwa i zakres kursu

INTERNET

Zakres szkolenia:

 • obsługa przeglądarek internetowych
 • poczta elektroniczna
 • komunikatory i ich zastosowanie
 • bezpieczeństwo w sieci

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu.

Koszt kursu

300 zł

 

 

Informatyka (System operacyjny Windows, MS Office, Internet)

Nazwa i zakres kursu

Informatyka (system opracyjny Windows, MS Office, Internet)

Zakres szkolenia:

 • System operacyjny Windows
 • Edytor tekstów MS Word
 • Arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • Internet

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

60

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Uwagi

kurs realizowany we własnych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu.

Koszt kursu

600 zł

 


 

SZKOLENIA BRANŻOWE

FLORYSTYKA

Nazwa i zakres kursu

Florystyka

Zakres szkolenia:

 • anatomia i fizjologia roślin,
 • asortyment roślin ozdobnych,
 • sposoby utrwalania materiału roślinnego,
 • artykuły dekoracyjne,
 • podstawowe zasady wykonywania kompozycji kwiatowych,
 • style w kompozycjach,
 • projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach,
 • wiązanki okolicznościowe,
 • kompozycje w naczyniach,
 • dekoracje okolicznościowe,
 • kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych.

Liczba uczestników kursu

15

Liczba godzin kursu

70

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone 18 lat
 • zdolności manualne i plastyczne

Uwagi

ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem kwiatów sztucznych i naturalnych

Koszt kursu

800 zł

 

KASA FISKALNA

Nazwa i zakres kursu

 

Kasa fiskalna

Zakres szkolenia:

 • zapoznanie się z aspektami prawnymi dot. urządzeń fiskalnych.
 • praktyczna obsługa kas fiskalnych
 • wykorzystanie funkcji kasy fiskalnej do sprzedaży bezpośredniej,
 • rozliczanie poszczególnych zmian kasjera,
 • wykonywanie operacji rozrachunkowych.

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone 18 lat

Uwagi

ćwiczenia realizowane w oparciu o posiadane własne kasy fiskalne

Koszt kursu

360 zł

 

 

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Nazwa i zakres kursu

Kurs pedagogiczny

Zakres szkolenia:

 • wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy.
 • podstawy metodyki nauczania
 • prawne uwarunkowania praktycznej nauki zawodu
 • praktyka metodyczna

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

110

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo nie mający tytułu mistrza w zawodzie i spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.10.2003r.

Uwagi

Kurs realizowany według programu zatwierdzonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 16 godz. praktyki metodycznej.

Koszt kursu

800 - 900 zł

 

KURS DLA KANDYDATÓW

NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa i zakres kursu

Zakres szkolenia:

 • organizacja wypoczynku i zajęć,
 • planowanie pracy wychowawczej,
 • obowiązki wychowawcy,
 • wychowanie fizyczne, sport , turystyka, zajęcia kulturalno-oświatowe i praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne,
 • bhp

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

36

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

posiadanie co najmniej wykształcenia średniego

Uwagi

Kurs realizowany według programu zatwierdzonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Koszt kursu

250 - 300 zł

 

 

KURS DLA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZY OCHRONIE IMPREZ MASOWYCH

Nazwa i zakres kursu

Zakres szkolenia:

 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej, zabezpieczenie porządku publicznego,
 • wybrane zagadnienia z zakresu psychologii,
  zapewnienie porządku podczas imprez masowych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • egzamin.

Liczba uczestników kursu

15

Liczba godzin kursu

30

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat,

- dobry stan zdrowia.

Uwagi

Kurs realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Koszt kursu

200 - 250 zł

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Nazwa i zakres kursu

Szkolenie okresowe BHP

Zakres szkolenia:

 • regulacje prawne w zakresie BHP,
 • zagrożenia w pracy i zapobieganie im,
 • zasady bezpiecznego organizowania stanowiska pracy,
 • zasady postępowania w razie wypadku i w przypadkach zagrożeń

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

8 - 16

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Wymagania stawiane kandydatom

kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących lub zamierzających rozpocząć pracę zawodową.

Uwagi

kurs dla pracujących i dla zamierzających podjąć pracę

Koszt kursu

ustalany indywidualnie w zależności od grupy szkolonych pracowników

 


KURSY INNE

 

KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Nazwa i zakres kursu

Kierownik wycieczek szkolnych

Zakres szkolenia:

 • turystyka szkolna,
 • rola i obowiązki kierownika wycieczki,
 • dokumentacja wycieczki
 • zagadnienia bhp
 • zasady udzielania pierwszej pomocy

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

10

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Uwagi

Uczestnicy: nauczyciele, pracownicy oświaty, osoby chcące zdobyć kwalifikacje kierowników wycieczek szkolnych.

Koszt kursu

80 zł

PODSTAWY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)

Nazwa i zakres kursu

Podstawy Polskiego Języka Migowego (PJM)

Zakres szkolenia:

 • wybrane zagadnienia dotyczące osób niesłyszących i języka migowego,
 • daktylografia,
 • ideografia.

Liczba uczestników kursu

10

Liczba godzin kursu

70

Miejsce realizacji kursu

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

Termin realizacji kursu

ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej

Uwagi

Uczestnicy: pracownicy służb społecznych, pracownicy administracji publicznej i samorządowej, policji, urzędów i instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystać podstawy języka migowego w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi, osoby które chcą poznać podstawy języka migowego i zdobyć podstawowe umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Koszt kursu

550 zł